2022 June

home based economy

Ndugu umewahi kufikiria njia rahisi ya kuendeleza uchumi imara popote. Kwangu nafikiri uchumi imara ni ule wenye misingi imara kutokea chini. Mfano katika kijiji ambacho wananchi wake wanaendesha uchumi kupitia mto fulani: hawataruhusu muwekezaji aharibu chanzo hicho cha maji kwa manufaa binafsi. Siasa za nchi zitakuwa imara kutegemeana na uimara wa kigezo kidogo kabisa cha […]