tafiti sahili

LoGo

Upandaji wa nafasi tofautitofauti kwenye zao la beetroot(Beta vulgaris) ili kulinganisha matokeo ya zao hilo katika ukuaji na mavuno.

Anold Lameck Steward


Effect of planting spacing on the growth and yield of beetroot (Beta vulgaris).

Muhtasari

Ili kupata mavuno bora kabisa inahitajika kutumia kanuni za kilimo bora. Katika kilimo bora upandaji wa nafasi inayo stahili ni muhimu kuzingatiwa.

Kusudi
Tafiti kuona athari za kutumia nafasi tofautitofauti katka upandaji wa zao la beetroot, katika ukuaji na mavuno ya beetroot.

4. Mamlaka
Mtafiti: Anold Lameck Steward
Mthibiti:Chuo kikuu cha kilimo Sokoine (SUA)
Matakwa binafsi: Sina matakwa binafsi

5. Mbinu na namna ulivyofanyika
Kuotesha zao la beetroot kwa kutumia nafasi tofautitofauti kama ifuatavyo
i. 15cmx10cm
ii. 30cmx10cm na
iii. 45cmx10cm
katika shamba la majaribio

6. Matokeo
Beetroot iliyo pandwa katika nafasi ya 45cmx10cm ilifanya vizuri Zaidi katika ukuaji na mavuno kulinganisha na nafasi zingine ambazo ni 15cmx10cm na 30cmx10cm hii ni kwa sababu nafsi 45cmx10cm inapelekea zao hilo utanuzi mkubwa wa kinundu cha mzizi wa mmea katika ukuaji na kupelekea ukuaji wa mmea wenyewe kwa kuupa uwazi mkubwa wa mmea kujitengenezea chakula chake

8. Mchanganuo na majadiliano
Katika utafiti uliofanywa juu ya upandaji wa nafasi tofautitofauti ( 15cmx10cm, 30cmx10cm na 45cmx10cm) , kwenye zao la beetroot ili kulinganisha matokeo ya zao hilo katika ukuaji na mavuno katika chuo kikuu cha kilimo Sokoine. Hivyo basi beetroot iliyo pandwa katika nafasi ya 45cmx10cm ilifanya vizuri zaidi katika ukuaji na mavuno kulinganisha na nafasi zingine ambazo ni 15cmx10cm na 30cmx10cm hii ni kwa sababu nafsi 45cmx10cm inapelekea zao hilo utanuzi mkubwa wa kinundu cha mzizi wa mmea katika ukuaji na kupelekea ukuaji wa mmea wenyewe kwa kuupa uwazi mkubwa wa mmea kujitengenezea chakula chake na kupelekea beettroots zinazo zalishwa kuwa bora, kupata mavuno mazuri kwa wingi zaidi na kupata masoko.

Hitimisho na Pendekezo
Hivyo basi wakulima wa Tanzania wanashauriwa kutumia nafasi 45cmx10cm katika uzalishaji wa zao la beetroot ili kupata mavuno mazuri pamoja na masoko ili kuendeleza uzalishaji wa zao la beetroot.

10. Maandishi ya kurejea
Utangulizi wa kiingereza unapatikana hapa Abstract; Effect of planting spacing on the growth and yield of beetroot (Beta vulgaris).


www.free-counter-plus.com

Waionaje tafiti hii (Maoni)
Sahili__ni rahisi na inaeleweka
Tata__ ni ngumu kueleweka
Nzuri__inafaa kwa ajili ya wanadamu
Maoni kwa ufupi

Taarifa zilizo katika mtandao huu hazilengi kuwa mbadala wa taarifa rasmi kutoka katika vyombo vyenye mamlaka kama, daktari au mtoa huduma ya afya. Au sekta yoyote rasmi. Taarifa na habari hizi ni kwa ajili ya ujuzi tu.