sahili

LoGo

Kadri unavyozidi kujua, ndipo unapotambua kuwa yako mengi usiyoyafahamu bado. Hajulikani


Bailojia ni tata sana! Je namna tunavyotumia simu zetu, ina uhusiano moja kwa moja na muonekano wetu? Utafiti kuweka bayana uhusiano huo ikiwa upo.
  • Shiriki
  • Joto, baridi na unyevunyevu vinabadilika kila kukicha. Utafiti ufuatao unaangazia changamoto pamoja na maoni ya wananchi kuhusiana na hali ya hewa.
  • Shiriki
  • Taarifa zilizo katika mtandao huu hazilengi kuwa mbadala wa taarifa rasmi kutoka katika vyombo vyenye mamlaka kama, daktari au mtoa huduma ya afya. Au sekta yoyote rasmi. Taarifa na habari hizi ni kwa ajili ya ujuzi tu.