habari sahili

LoGo

Kutoka kila pande ya dunia, lakini kuanzia na zilizokaribu yetu na zinazotuhusu na kuishia na zitakazotusaidia.

GO_HOME

Habari muhimu

Naam zilizopata kuandikwa

Tunakaribisha tafiti muhimu
Mtu yeyote mwenye utafiti uliofanyika kwa njia yoyote ile. Anakaribishwa kuuandaa na kuchapisha bure katika wavuti hii wasilisha

Kuendesha tafiti kwa mtandao
Unaweza kuendesha ukusanyaji wa data na kujaza dodoso kupitia mtandao huu ona mfano hapa chini.
wasiliana nasi


Mijadala mbalimbali hii hapa


Mijadala


Taarifa zilizo katika mtandao huu hazilengi kuwa mbadala wa taarifa rasmi kutoka katika vyombo vyenye mamlaka kama, daktari au mtoa huduma ya afya. Au sekta yeyote rasmi. Taarifa na habari hizi ni kwa ajili ya ujuzi tu.